Forfatteren

Henrik Brandt

 

Henrik Brandt er født i 1959 og har hele sit liv boet i Roskilde. Efter at have forladt folkeskolen med realeksamen i 1976 blev det til syv år i Flyvevåbnet med tjeneste i Luftværnsgruppen. Først nogle år som raketoperatør og siden som administrationsmedarbejder.

 

I det civile erhvervsliv har arbejdsopgaverne ligget inden for regnskab og administration. I 1987 etablerede Henrik Brandt en virksomhed med hovedvægt på bogføring, momsberegninger, lønninger, regnskabsudarbejdelser og selvangivelser. Virksomheden var i 20 år et bijob, men har siden 2007 været det egentlige levebrød. I årene 2003–2007 har Henrik Brandt endvidere taget diverse uddannelser inden for personlig udvikling, samtaleterapi og coaching.

 

”Hvad du ikke har i benene, må du have i hovedet” er første bogudgivelse fra Henrik Brandts hånd. Men gennem en årrække er det blevet til en del artikler. Siden 2008 har Henrik Brandt bidraget til årshæftet “Jul i Roskilde”. Ligeledes siden 2008 har Henrik Brandt været hjemmesideredaktør for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab – www.roskildefugleskydning.dk

 

 

tn_henrik 003