Folkeparkens Maraton 2021

Skrevet 6. januar 2021

Den 16. maj 2020 blev “Folkeparkens Maraton – Sammen hver for sig afviklet”. Dette som et alternativ til “The Great Wall Marathon”, der skulle have været afviklet den dag. Samtidig var løbet en hyldest til den berømte “storebror” fra “Riget i midten”.
“Folkeparkens Maraton 2020” var ment som et løb der aldrig skulle gentages. Sådan bliver det ikke. Grundet den fortsatte kritisk coronasituation, er “The Great Wall Marathon” i år flyttet til den 25. september. Det giver plads til “Folkeparkens Maratons ” afvikling den tredje lørdag i maj. Det er den 15. maj 2021.

 

“Folkeparkens Maraton” bliver i år afviklet på samme vis som i 2020. De er et såkaldt cannonball maraton, der er kendetegnende ved at have få deltagere, der selv medbringer hver sin forplejning. Der vil ikke være væske- og frugtstationer, ligesom der ikke er afmærkninger på ruten.

 

Medalje forside

Ruteplanen er således:

 

Folkeparkens Marathon starter lørdag den 15. maj klokken 8:00 og afslutter når sidste løber er kommet i mål. Der er således ingen tidsgrænse.

 

Løbet starter ved foden af Louisevej i Roskilde ved Folkeparken. Ruten vil være en rundtur i Folkeparken, hvorefter deltagerne løber ud på Kong Valdemarsvej ved rundkørslen med frøspringvandet. Herfra løbes til venstre ned til rundkørslen ved Frederiksborg. Herfra til venstre op af Frederiksborg. Der løbes til venstre af Dronning Margrethes Vej, forbi Sct. Maria Park, herefter til venstre ind i Folkeparken, hvor der løbes en rute i parken og op til Louisevej. Herfra startes ruten forfra. Samme rute gennemføres 10 gange, i alt 42,195 kilometer.

 

Hele løbet vil forgå i Folkeparken og på fortov. Således skal der ikke krydses veje. Dog vil der være enkelte små lukkede veje med udkørsel til Kong Valdemarsvej og Frederiksborgvej. Det indskærpes, at deltagerne er agtpågivende ved disse steder.

 

Rutebeskrivelse:

 

Løbets rute er kan læses og udskrives her. Deltagerne anbefales at medbringe beskrivelsen under løbets første omgange.

 

Prologen på 560 meter, der skal gennemføres to gange er optaget under gennemførelse på cykel. Ruten kan ses her.

 

Hovedrunden på 4108 meter, der skal gennemføres 10 gange er optaget under gennemførelse på cykel. Ruten kan ses her.

 

Folkeparkens Maraton medalje bagside

 

Om løbet kan følgende angives:

 

 • Løbet vil maksimalt have  deltagerantal  i overensstemmelse med de forsamlingsregler der må være til den tid .
 • Løbet bliver sat i gang med en løber af gangen. Der vil være 30 sekunder mellem hver løber. Således vil der fra starten være op mod 50 meter mellem hver løber. Spredningen forventes senere at bliver større.
 • Det indskærpes, at deltagerne SKAL løbe enkeltvis og ikke gruppere sig.
 • Overhalinger skal foregå uden nærkontakt med andre løbere.
 • Der vil ikke blive kåret en vinder. Hermed er der ikke noget konkurrencemoment.
 • En dommer/banetæller vil sidde på en stol i Folkeparken, i behørig afstand for løberne. Denne vil være udstyret med en desinficeret megafon, så han vil kunne kommunikere med løberne i start/målområdet.
 • Løberne deltager på eget ansvar. Det indskærpes, at deres helbredstilstand er i orden.
 • Det indskærpes for løberne, at affald afleveres i skraldespande og ikke henkastes i parken eller på offentlig vej.
 • Tilskuere vil være velkomne på dagen. Det indskærpes, at tilskuere holder behørig afstand ifølge myndighedernes anvisninger.
 • Der vil ikke være socialt samvær hverken før eller efter løbet.

Tilmelding:

 

Tilmelding foregår efter “først til mølle” princippet. Indledningsvis vil de første 10 der sender en mail til henrik@brandt-dk.com blive registreret som deltager i løbet. Disse vil inden for tre dage modtage en mail med bekræftelse og betalingsanvisning. Startgebyret udgør 100 kr. Med bekræftelsen følger en rutebeskrivelse. Deltagerne opfordres til at gennemgå denne nøje. Det anbefales at printe den og medbringe den på løbsdagen.

 

Anmeldelse og godkendelse:

 

“Folkeparkens Maraton” vil som sidste år blive ansøgt hos Roskilde Kommune for tilladelse til afvikling. Tillige vil løbet blive anmeldt til  Midt- og Vestsjællands Politi.

 

Persondata:

 

Efterhånden som  deltagere bliver tilmeldt, vil listen blive slået op her på hjemmesiden. Det samme vil resultatlisten efter løbet. Det er alene navne og derfor ikke problematisk i forhold til GDPR lovgivning. Skulle man som deltager ikke ønske at fremgå på listerne, bedes dette anført ved tilmeldingen til løbet. Det samme gælder, hvis man ikke ønsker at figurere på billeder, der slås op her på hjemmesiden eller på Facebook.

 

Deltagerliste  maraton:

 

 1. Katrine Torndyb
 2. Vibeke Strube
 3. Henrik Elsing Andersen
 4. Lars Brøgger
 5. Henrik Brandt
 6. Lars Magnussen
 7. Per Hviid

Per Hviids deltagelse er betinget af, at Copenhagen Marathon den 16. maj ikke afvikles.

 

 

Deltagerliste halvmaraton:

 

 1. Karin Haagen Smidt
 2. Søren Franck Pedersen
 3. Helle Hjort Lund
 4. Steffen Brandt (1)

Tilmeldte mærket med grønt er registret på venteliste. På nuværende tidspunkt forudsættes det at der på dagen vil være en forsamlingforbud på over 10 personer. Der vil blive reguleret efter myndighedernes regler.

 

 

Løbere der gennemfører “Folkeparkens Maraton”, vil modtage en medalje samt sponsorgaver hvis det bliver muligt igen i år.

 

Inden for en uge efter løbet, vil deltagere, der har gennemført løbet, modtage et diplom pr. e-mail eller til download her på hjemmesiden.

 

Vel mødt til Folkeparkens Maraton 2021.

Henrik Brandt